Na 2023 wordt ook 2024 een duur jaar voor de (sierteelt)logistiek. 

overzicht-afbeelding

De kosten voor het wegvervoer blijven naar verwachting ook in 2024 stijgen, met een variatie tussen de 3,8% en 5,3%, zo wijst het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’ uit. Dit onderzoek, uitgevoerd door Panteia voor evofenedex en TLN, benadrukt de blijvende uitdaging van kostenverhoging en de noodzaak van verduurzaming in de sector. 

Strategisch samenwerken als antwoord op het kosten- én verduurzamingsvraagstuk.

In het licht van deze aanhoudende kostenstijgingen wordt het cruciaal voor bedrijven om naar alternatieven te kijken om kosten te drukken en efficiëntie te verhogen. Volgens Ricky Voorn, ledenadviseur bij evofenedex, ligt er een significante kans in het optimaliseren van de beladingsgraad. “Kijk of het mogelijk is om te wachten met het versturen van goederen totdat er genoeg lading is om een voertuig volledig te vullen. Een andere mogelijkheid om dit te doen is de lading combineren met die van een ander bedrijf uit de buurt”, zegt Voorn in een artikel op de website van evofenedex.

Deze focus op gezamenlijke efficiëntie is niet alleen een kostendrukkende maatregel, maar draagt ook bij aan de bredere verduurzamingsagenda binnen het wegvervoer. In een tijd waar het reduceren van CO2-uitstoot centraal staat, biedt een dergelijke aanpak dubbelle winst. Het benadrukt de noodzaak voor verladers en vervoerders om de handen ineen te slaan en gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen die zowel economisch als ecologisch duurzaam zijn.

Wat kun je nog meer doen tegen hoge transportkosten?

Een hogere beladingsgraad is natuurlijk niet de enige kostenbesparende maatregel. Wij zien bij veel bedrijven waar we komen nog veel ruimte om overhead terug te dringen. Deels bestaat dit uit een stuk automatisering van de communicatie tussen verladers, transporteurs en logistieke dienstverleners. Er gaat veel tijd verloren aan het handmatig doorgeven, ontvangen en verwerken van transportopdrachten. En omdat het handwerk is, worden er fouten gemaakt. Deze fouten moeten ook weer worden opgelost, wat zorgt voor nog meer verspilde tijd.

Daarnaast is het gebrek aan inzicht bij veel bedrijven ook aanleiding voor hogere kosten. Hier enkele voorbeelden hoe dit voelbaar is op de werkvloer:

  • Medewerkers op kantoor worden onnodig onderbroken door klanten en partners met vragen over zending statussen;
  • Veel bedrijven huren meer slotplaten dan dat ze daadwerkelijk gebruiken;
  • Met enige regelmaat ontstaan er lange zoekacties naar verloren karren;
  • Een suboptimale inzet van vrachtwagens en personeel door te laat zicht op het aantal te vervoeren karren.

Vergelijkbare artikelen

Nieuws

Wat is de FloriPEFCR en welke invloed heeft dit op de sierteeltlogistiek?

Ontdek wat de FloriPEFCR is en hoe het de sierteeltlogistiek kan beïnvloeden. Het streven naar duurzame sierteeltproducten groeit, maar het ontbrak aan een uniforme maatstaf voor milieu-impact. Royal FloraHolland en Wageningen University & Research hebben daarom de FloriPEFCR ontwikkeld, een erkende methode voor het berekenen van de ecologische voetafdruk.

Meer weten >

Wat goed dat je interesse hebt!

Laat je gegevens achter.