Wat is de FloriPEFCR en welke invloed heeft dit op de sierteeltlogistiek?

FloriPEFCR voor het berekenen van de milieu impact van bloemen en planten

Steeds meer consumenten en handelaren vragen om duurzaam geteelde sierteeltproducten. Ook beleidsmakers stellen steeds strengere eisen. Door het gebrek aan een uniforme maatstaf was het praktisch onmogelijk om de milieu-impact van verschillende producten met elkaar te vergelijken. Ook de betrouwbaarheid van duurzaamheidsclaims was niet te verifiëren, wat de sector vatbaar maakte voor greenwashing. Daarom is de FloriPEFCR in het leven geroepen. Wat is het precies en wat betekent dit voor de logistieke bedrijven in de sierteeltsector?

In een samenwerking tussen (onder andere) Royal FloraHolland (RFH) en Wageningen University & Research is de FloriPEFCR ontwikkeld. Dit is een uniforme methode voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van sierteeltproducten. Deze methode is sinds februari door de Europese Commissie erkend als de nieuwe Europese standaard. Een belangrijke mijlpaal die logischerwijs ook zijn invloed gaat uitoefenen op de logistieke dienstverleners in onze sector.

Logistiek valt onder de impactcategorieën.

Het berekenen van de voetafdruk van een bloem of plant door middel van de FloriPEFCR (Flori Product Environmental Footprint Category Rules) gaat verder dan het energieverbruik van de kas. Zo begint het al bij de grondstoffen die worden gebruikt, zoals het groeimedium of het type gewasbescherming, tot en met het levenseinde van het product; welk materiaal houdt de consument over en hoe kan dit afval worden verwerkt? 

Daartussen vallen natuurlijk ook de logistieke activiteiten om de producten van de kas bij de consument te krijgen. Een kweker kan nooit de afdruk van zijn product berekenen zonder inzicht in de milieu-impact van het aantal vervoersbewegingen dat het product heeft afgelegd, de beladingsgraad per rit, het type vrachtwagen of welke brandstof de vrachtwagen gebruikt. Dit is informatie die de logistieke dienstverlener zal moeten berekenen en aanleveren. 

Hoe kan Floritrack de sector helpen verduurzamen?

Met Floritrack hebben wij vanaf het begin al het idee dat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de sector. Door logistieke samenwerkingen in de toekomst zó makkelijk te maken, waardoor altijd de meest efficiënte route met de meest optimale beladingsgraad wordt afgelegd. Dat is een win-win voor mens én milieu, want duurzaam transport is efficiënt transport. En efficiënt transport is betaalbaar transport. 

Ook met de komst van de FloriPEFCR zien we weer kansen. In een digitaal ecosysteem waarin transportopdrachten worden uitgewisseld én verrijkt met track & trace informatie, kan men precies zien hoe de producten door de keten bewegen. In combinatie met gegevens over het type vervoer en het gebruikte soort brandstof is het een simpele rekensom om de werkelijke uitstoot te berekenen. Er bestaan verschillende tools om deze informatie te bundelen en uit te rekenen. Ook met de ontwikkelaars van deze tools zoeken we de samenwerking op en voeren we gesprekken.

Wel zien we nog wat kleine obstakels. De transportopdracht in zijn huidige vorm bestaat doorgaans uit een aantal laadeenheden, zoals een pallet, Deense kar of veilingkar. Het komt nog niet veel voor dat er ook een aantal planten of fust wordt gecommuniceerd. Dit zien we alleen bij de opdrachten die ontstaan uit de KOA-handel. Als de footprint per product moet worden uitgerekend, is deze informatie wel nodig. 

Duurzaam transport als belangrijke USP?

Vorige week verscheen er een artikel op de website van RFH waarin het volgende doel werd benoemd: ‘Alle leden en aanvoerders die bloemen en planten aanbieden, verhandelen en verrekenen via het RFH-platform moeten in 2027 gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI basket of standards).’ Een onderdeel van deze basket of standards is de nieuwe FloriPEFCR. Dit doel is onderdeel van het plan om in 2040 een klimaatneutrale sierteeltsector te zijn.

Dankzij de komst van deze duurzaamheidseisen én het logistieke aandeel in de FloriPEFCR, kunnen transporteurs mogelijk een belangrijke rol spelen in het compenseren of laaghouden van de milieu-afdruk van hun klanten. Bijvoorbeeld door het aantal vervoersbewegingen verder te minimaliseren of door extra milieuvriendelijke maatregelen te nemen. Hierdoor wordt duurzaam transport niet alleen op het gebied van MVO een belangrijke onderscheidende factor, maar ook vanuit een commercieel oogpunt.

Vergelijkbare artikelen

Wat goed dat je interesse hebt!

Laat je gegevens achter.