"Tegen collega’s zou ik zeggen: je moet er gewoon aan beginnen. Floritrack werkt voor de sector."

 – Theun Faber, Faber Bloementransport

“Wij zijn met Floritrack gaan werken om twee redenen: Allereerst om track & trace voor elkaar te krijgen in de sierteelt sector. Daarnaast maken we op dit moment gebruik van Floritrack voor het doorzetten van de transportorders, vanuit ons transport managementsysteem (TMS) naar het TMS van collega’s. Dat zijn eigenlijk de twee functies die nu voor ons het belangrijkste zijn.

Floritrack moet de digitale koppeling worden tussen de kwekerspakketten, ons TMS-pakket en de TMS-pakketten van collega’s. De transportorders komen rechtstreeks binnen in het TMS via Floritrack. Deze orders hoeft niemand in te voeren, dat levert weer tijdsbesparing op. Daarnaast is het met name ook de duidelijkheid, het zorgt voor standaardisatie van transportorders in de sierteelt sector. Zo kun je ervan uitgaan dat orders overal goed in het systeem komen te staan. Ook als wij ze vervolgens via Floritrack weer doorsturen naar collega’s.

Tegen collega’s zou ik zeggen: je moet er gewoon aan beginnen. Floritrack werkt voor de sector. We moeten een koppeling realiseren tussen al die systemen die er zijn. We hebben uiteindelijk Floritrack nodig om die koppelingen te realiseren. En dan liever vandaag dan morgen.”